خانه / سیستم های دانش آموزی مدارس

سیستم های دانش آموزی مدارس

  • اجرای برنامه های تحت داس در ویندوز و نحوه کار با برنامه
  • رفع خطای مربوط به برنامه توصیفی ابتدایی , راهنمایی ( متوسطه اول) و دانا در سطح مدرسه و منطقه
  • نصب ویندوز سون ۳۲ و ۶۴ بیت  و چگونگی اجرای برنامه ها در ویندوز