خانه / آيين نامه , دستورالعمل و اطلاعيه / پرسشهای متداول آئین نامه ای

پرسشهای متداول آئین نامه ای

تعدادی از سوالاتی که توسط همکاران مطرح گردیده است به انضمام پاسخ سوالات جهت بهره برداری به پیوست تقدیم می گردد.

همکاران محترم میتوانند سوالات احتمالی خود را از طریق لینک ارسال نظر در این صفحه یا با درج دیدگاه خود در این مطلب بامامکاتبه نموده تا پاسخ سوالات شما در همین صفحه ثبت گردد.

منبع : کارشناسی اداره سنجش

 

 سوال۱) آیا ثبت نام داوطلبان آزاد طرح جامع در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ انجام می شود؟

پاسخ : بلی، به استناد نامه ۴۸۸۲۸/۱۲۰-۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی آموزش و پرورش ثبت نام داوطلبان آزاد طرح جامع در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ با رعایت سایر ضوابط مربوط در بازه زمانی که متعاقباً طی نامه اداری اعلام خواهد شد انجام می گردد.

سوال۲) ارزشیابی پایانی درس ادبیات فارسی پایه هفتم چگونه است؟

پاسخ : به استناد نامه ۴۸۸۹۸/۱۲۰-۹/۹/۱۳۹۲ شورای عالی آموزش و پرورش، درس زبان و ادبیات فارسی از سه عنوان درسی قرائت فارسی، املای فارسی و انشای فارسی تشکیل شده است که ارزشیابی آن از هم مستقل و برای هر یک ۲۰ نمره ،جداگانه در نظر گرفته می شود.

سوال۳) کسانی که دارای مدرک انتقال نهضت سواد آموزی هستند مجاز به ثبت نام در چه پایه تحصیلی می باشند؟
پاسخ : به استناد نامه ۴۷۷۲۷/۱۲۰-۲۹/۷/۱۳۹۲ شورای عالی آموزش و پرورش کسانی که دارای مدرک قبولی پایان دوره انتقال نهضت سواد آموزی می باشند می توانند با رعایت سایر ضوابط مربوط در پایه هفتم نظام جدید ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

سوال۴) ارزشیابی پایانی درس زبان خارجی پایه هفتم چگونه است؟
پاسخ : به استناد نامه۴۸۸۹۸/۱۲۰-۹/۹/۱۳۹۲ شورای عالی آموزش و پرورش، زبان خارجی فقط یک عنوان درسی است که­در ارزشیابی پایانی آن ۱۰ نمره کتبی و۱۰ نمره شفاهی (همانند درس قرآن) لحاظ می گردد.

سوال۵) کسانی که دارای کارنامه مردودی پایه پنجم ابتدایی نظام موجود می باشند مجاز به ثبت نام در چه پایه تحصیلی می باشند؟
پاسخ : به استناد نامه ۴۷۷۲۷/۱۲۰-۲۹/۷/۱۳۹۲ شورای عالی آموزش و پرورش مشروط به داشتن حداقل ۱۱ سال­تمام­می­توانند به صورت داوطلب آزاد بارعایت سایر ضوابط مربوط درپایه ششم ابتدایی­ثبت نام نمایند.

سوال۶)تکلیف دانش آموزان(متوسطه دوم) که به دلیل مهاجرت خانوادگی(واز روی اجبار)ناچار به نقل وانتقال در طول سال تحصیلی هستند چگونه است؟
پاسخ:انتقال دانش آموزان در طول سال تحصیلی وفق ضوابط وحداکثر تا یکماه قبل از شروع امتحانات پایانی نوبت دوم بلامانع است.بنابراین با توجه به محدودیت های قانونی ،انتقال دانش آموزان در اردیبهشت ماه((یک ماه قبل از امتحان پایانی نوبت دوم)وجاهت قانونی ندارد.
سوال۷)آیا گواهی های اشتغال به تحصیل که جهت ادارت ، ارگانها، نهادها وموسسات وسازمانها توسط آموزشگاه صادر می گردد نیاز به تایید ادارات آموزش وپرورش دارد؟
پاسخ: باتوجه به مفاد رای صادره در ششصد وچهل وپنجمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش (۲۶/۱۲/۷۸)وماده ۱۰۸ آئین نامه اجرایی مدارس کلیه کارنامه ها وگواهی های تحصیلی صادره از مدارس با امضای معاون اجرایی ومهر وامضای مدیر مدرسه معتبربوده ونیازی به تاییدادارات آموزش وپرورش ندارد.لکن با توجه به نظریه شماره ۹/۴۷۹/۱۲۰ مورخ ۲۰/۲/۸۳ دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش گواهی هایی که برای حوزه نظام وظیفه صادر می گردد باید به تایید ادارات آموزش وپرورش رسانده شود.

سوال۸)امتحان تغییر رشته(متوسطه) در چه زمانی وچگونه برگزار می گردد؟
پاسخ:تغییر رشته در نظام سالی واحدی در واحدهای آموزشی روزانه صرفا یک بار وآن هم در پایان پایه دوم در (خرداد و یا شهریور)همان واحد آموزشی به استناد ماده ۱۱۲آئین نامه آموزشی وفق ضوابط ومقررات انجام شود.

سوال۹)آیا دانش آموزانی که تمایل دارند ازرشته های نظری وفنی وحر فه ای به رشته های شاخه کاردانش بروند نیاز به تغییر رشته می باشد؟
پاسخ:دانش آموزانی که قصد تغییر رشته به رشته های مهارتی شاخه کاردانش دارند نیاز به شرکت در امتحانات تغییر رشته ندارند.

سوال۱۰)آیا مراکز آموزش ازراه دور مجازبه ثبت نام دانش­آموزان به شیوه داوطلب آزاد می باشند؟
پاسخ: با عنایت به نامه شماره ۳۰۷۰/۴۳۳-۲۷/۳/۸۶(دفتر محترم آموزش وپرورش نظری وپیش دانشگاهی)ونامه شماره ۸/۱۴۵۱/۱۲۰-۹/۳/۸۶ شورای عالی آموزش وپرورش مراکز آموزش از راه دور حق ثبت نام به شیوه ثبت نام داوطلب آزاد را ندارند.

سوال۱۱) با توجه به اینکه ممکن است معدل کل موجود در گواهینامه موقت پایان تحصیلات دانش آموزان با تاییدیه تحصیلی آنان مغایرت داشته باشد ،کدام مدرک مورد تایید واولی تر است؟
پاسخ: با عنایت به یکسان سازی محاسبات کارنامه ای در کلیه نرم افزارها در نظام سالی واحدی (روزانه-بزرگسال)هرگونه اختلاف بین معدل مدارک تحصیلی(حتی یک صدم)غیرقابل قبول است که با پیگیری ذینفع هرگونه مغایرت قابل اصلاح می باشد.

سوال۱۲)فارغ التحصیلانی که گواهینامه فارغ التحصیلی آنها مفقود شده است آیا جهت ادامه تحصیل گواهینامه المثنی صادر می گردد.
پاسخ :خیر به هیچ عنوان گواهینامه المثنی صادر نمی گردد.در صورت لزوم می توانند از طریق اداره پست در خواست صدور تاییدیه تحصیلی نموده تا تأئیدیه مذکور از طریق مجاری اداری وبه صورت محرمانه به دانشگاه، اداره ، مدرسه حسب مورد درخواست(به غیراز آدرس شخصی)ارسال گردد.

سوال۱۳)براساس چه مستنداتی شرط قبولی برخی از دروس برای دانش آموزان فنی وحرفه ای کسب حداقل نمره ۱۲ تعیین شده است ودر صورتی که دانش آموزان در این گونه دروس نمره کمتر از۱۲ کسب کنند مجاز به استفاده از تبصره نمی باشند؟
پاسخ:از آنجا که شرط لازم برای قبولی در برخی دروس کسب حداقل مهارت وتبحر بوده وبراساس استانداردهای موجود کسب ۶۰ درصد نمره در آزمون های حرفه ای ومهارتی(یعنی حداقل نمره ۱۲)ضروری است، با این حساب فردی که نمره کمتر از حدنصاب را کسب نماید فاقد صلاحیت حرفه ای شناخته می شود.چنانچه ملاحظه شود،در تبصره یک ماده نودو یک آئین نامه آموزشی،عدم استفاده اینگونه دانش آموزان از تبصره در دروس مربوطه (عملی فنی وحرفه ای)نیز تصریح شده است.
سوال۱۴)آیا انضباط تجدیدی دارد؟
پاسخ:انضباط تجدیدی ندارد وهر نمره ای برابر ضوابط ومقررات به دانش آموز داده شود قابل قبول است.

سوال۱۵)ادامه تحصیل دانش آموزان فارغ التحصیل سوم راهنمایی که هنوز شناسنامه ندارنددر دوره متوسطه چگونه است؟
پاسخ: با عنایت به نامه شماره ۴۰۳/۲۱۰۹/۲۱۰- ۲۲/۴/۸۲ شورای عالی آموزش وپرورزش که طی نامه شماره ۸۴۷۸/۴۲۳- ۸/۷/۸۶ استعلام گردیده است،ثبت نام وادامه تحصیل اینگونه دانش آموزان بلامانع است و مشخصات دانش اموزان می بایست بر اساس یکی از مدارک هویتی ارائه شده از قبیل مدارک تحصیلی سنوات قبل،گواهی ولادت ویا گذرنامه،شناسنامه والدین،کارت واکسیناسیون،گواهی از مراجع قانونی ونظایر آن صورت پذیرد.
سوال۱۶) مدت نگهداری نمون برگ انتخاب در واحدهای آموزشی دوره متوسطه چند سال می باشد؟
پاسخ:با عنایت به نامه شماره ۱۲۱/۴۲۳- ۱۴/۱/۸۶ دفتر آموزش وپرورش نظری ومهارتی وپیش دانشگاهی نمون برگ انتخاب واحد جزء مدارک تحصیلی دانش آموزان می باشد وتازمان فارغ التحصیلی در واحد آموزشی وپرونده دانش آموزان نگهداری می شود.

سوال۱۷)در چه صورت دانش آموزان سال سوم می توانند دروس اصلی را مقدم بر دروس پیش نیاز انتخاب واحد نمایند.
پاسخ:در صورتی که نمره سالانه دروس پیش نیاز در شهریور ماه پایه دوم کمتر از ۷ نباشد.

سئوال۱۸)برای دانش آموزانی که کددانش آموزی آنان در پایه اول ودر واحد آموزشی قبلی اشتباه ثبت شده در مدرسه جدید چه باید کرد؟
پاسخ:نیاز به اصلاح کددانش آموزی نمی باشد وهمان کد ثبت شده قبلی مورد قبول می باشد.

سوال۱۹)در مورد دانش آموزانی که شناسنامه جدید گرفته اند وسریال شناسنامه تغییر کرده است چه باید کرد؟
پاسخ: در کارنامه وسایر اسناد نیازی به تغییر سریال شناسنامه (کددانش آموزی)نمی باشد.

درباره ی مديريت

همچنین ببینید

۴۱ دیدگاه

 1. باسلام درشاخه کاردانش بزرگسالان ایادرنیمسال دوم می توان برای دانش اموز انتخاب رشته نمودودروس مهارتی راارائه کردلطفاراهنمایی فرمائید

 2. تلاشگران

  باسلام و احترام
  باتوجه به اینکه نیم سال اول ۹۵-۹۴ این آموزشگاه باکد ۹۵۱۵۹۵۲۵ (آموزش از راه دور-راهنمایی) باز نمی شود و امکان ثبت نام در این نیم سال را نداریم، لطفا راهنمایی بفرمایید…
  قابل ذکر است در تابستان ۹۴-۹۳ به علت نداشتن دانش آموز ثبت نام نداشته ایم.

  • باسلام..
   باید منتظر نگارش جدید باشید.
   احتمالا اسکریپتی جهت رفع این مشکل ارایه شود.
   جهت چاپ کاربرگ دبیر از سناد استفاده نمایید.

 3. محسن محمدی

  آیا دانش آموز پایه دوم می تواند ۲ هفته قبل از شروع امتحانات پایانی درخواست انتقال به منطقه دیگری را داشته باشد .

 4. محسن محمدی

  آیا دانش آموز پایه دوم متوسطه دوره دوم روزانه می تواند ۲ هفته قبل از شروع امتحانات پایانی درخواست انتقال به منطقه دیگری را داشته باشد .

 5. محسن محمدی

  باسلام
  ۱- درحوزه بندی امتحانات نهایی خرداد ماه می توان برای حوزه نظری وپیش دانشگاهی مشترکا برای یک نفر ابلاغ رئیس حوزه صادر کرد یا ازنظر سامانه مالی فاینال ایراد دارد ؟
  ۲- درحوزه بندی حوزه تصحیح خردادماه می توان برای حوزه نظری وپیش مشترکا برای یک نفر ابلاغ رئیس حوزه تصحیح صادرکرد ؟

 6. محسن محمدی

  باسلام
  آیا ولی دانش آموز پسری که به سن ۱۸ سالگی رسیده می تواند جهت دریافت مدارک فرزندش به آموزشگاه مراجعه نماید یا حتما خود دانش آموز باید جهت دریافت مدارک به آموزشگاه مراجعه نماید .

  • با سلام
   برای دریافت مدارک باید حتما خود دانش آموز با کارت پایان خدمت یا نامه دانشگاه تایید شده از سوی اداره آموزش و پرورش به مدرسه مراجعه نمایید و یا باید ولی دانش آموز وکالت محضری داشته باشد.

 7. محسن محمدی

  باسلام
  آیاامکان ادامه تحصیل برای دانش آموزپسری که درپایه سوم متوسطه فنی “بعد نوبت اول مدرسه را ترک تحصیل نموده ودر امتحانات نهایی وداخلی خرداد شرکت ننموده و حالا قصد مراجعه وادامه تحصیل را دارد” وجود دارد .

 8. محسن محمدی

  با سلام
  دانش آموزی که بعد از امتحانات نوبت اول مدرسه را ترک کرده و در امتحانات نهایی وداخلی خردادماه شرکت ننموده ، می تواند درامتحانات شهریور ماه شرکت نماید .

  • با سلام
   اگر ترک تحصیل غیر موجه باشد و در ابتدایی کمتر از ۸۰ درصد سال تحصیلی را در مدرسه حاضر شده باشد برای کلیه دروس غیبت غیر موجه ثبت کرده و وضعیت تحصیلی وی در پرونده دانش آموزی ترک تحصیل می شود و حق شرکت در امتحانات شهریور را ندارد.

 9. سارا قیاسی

  با سلام
  من در پایه ششم در خرداد ۹۵ فارغ التحصیل شدم اکنون میخواهم در شهریور ۹۵ در امتحان جامع مقطع نهم شرکت کنم ولی مدرسه من را ثبت نام نمی کند می گویند در یک سال تحصیلی نمی شود دو مدرک تحصیلی گرفت در صورتی که اگر در خرداد و شهریور موفق به قبولی در پایه نهم نشوی در دی میتوانی امتحان دهی و برای ترم بهمن دروس دبیرستان را اخذ کنی و یا جهش تحصیلی، لطفا با استناد به آیین نامه مربوطه پاسخ دهید
  با سپاس فراوان

  • با سلام
   همونطور که بهتون گفتن در یک سال نمیشه دو مدرک رو گرفت. برای پایه نهم نمیشه جهش زد.شما باید برای طرح جامع متوسطه یک در دی ماه ثبت نام نمایید.
   موفق باشید.

 10. سارا قیاسی

  البته شایان ذکر است سن من ۳۵ سال است

 11. با سلام کد انضباط در دوره دوم متوسطه کاردانش نظری و.. با کدام کد ثبت میشود۷۹۹۱-۹۹۹۹۰-۱۴۰۰۰

 12. طاها اب باریکی

  با سلام ایا امکانش هست فرزندم در مکتب درس بخواند وبرای گرفتن مدرک از طرح جامع استفاده کنه پسرم متولد۸۵وکلاس پنجمه ممنون

 13. آیا دانش اموزی که دیپلم ردی است و مجبور به ثبت تام از راه دور است می تواند گواهی اشتغال به تحصیل برای قرار داد فوتبال بگیرد

 14. سلام من دختر۲۰ساله هستم همه کارنامه های مدرسه ام پاره شده است من تا دیپلم خوانده ام آیا میتونم بروم مدرسه بزرگسالان از اول راهنمایی شروع کنم از نو درس بخوانم چون میخوام برم دانشگاه میتونم از نو بخوانم توروخدا جواب بدین واجبه

  • با سلام
   ابتدا یه یک مدرسه بزرگسال مراجعه کرده و فرم درخواست ثبت نام را پر کنید.از این مدرسه یک نامه درخواست مدارک تحصیلی جهت تکمیل پرونده ثبت نام بگیرید و با این نامه به آخرین مدرسه ای که درس می خواندید مراجعه کنید. با درخواست کتبی و بیان دلایل این اتفاق ( پاره شدن برگه ها) و ارائه نامه اموزشگاه بزرگسال, از این مدرسه خلاصه سابقه و کارنامه سالیانه و کد سوابق تحصیلی و گواهی انتقال را بگیرید.

 15. سلام خسته نباشید دانش اموزی میتونه انتقالی بگیرد و بره ب مدرسه دیگری ولی بخاطر مشکلاتی میتواند دوباره ب مدرسه قبلیش در این موقع سال برگردد؟؟؟
  لطفا سریع جواب بدید

 16. سلام..در سال پیش دانشگاهی ۹۰،۹۱چهار درس را مردود شدم و حالا میخواهم آنهارا پاس کنم و ادامه تحصیل بدهم..باید چه کنم؟

  • باسلام
   با پرونده تحصیلی به یک مدرسه بزرگسال و یا راه دور مراجعه کنید و باقی دروس را انتخاب واحد کرده و در خرداد ماه امتجان دهید.

 17. علی زارعی نژاد

  باسلام:اگه دانش آموزی درنیمسال اول ۹۷-۹۶ دیبلم گرفته باشدوبعدازآن برای پیش دانشگاهی تاکنون ثبت نام نکرده باشدآیامی تواندبرای نیمسال دوم ۹۷/۹۸ثبت نام وادامه تحصیل نماید؟
  باتشکر

  • با سلام
   اگر مشکل نظام وظیفه نداشته باشد می تواند ثبت نام کرده و ۱۲ واحد حضوری و ۱۲ واحد غیرحضوری انتخاب واحد نماید.

 18. علی زارعی نژاد

  باسلام:اگه دانش آموزی درنیمسال اول ۹۷-۹۶ دیبلم گرفته باشدوبعدازآن برای پیش دانشگاهی تاکنون ثبت نام نکرده باشدآیامی تواندبرای نیمسال دوم ۹۷/۹۸درمدارس بزرگسالان ثبت نام وادامه تحصیل نماید؟
  باتشکر

 19. علی زارعی نژاد

  باسلام:اگه دانش آموزی درنیمسال اول ۹۷-۹۶ دیبلم گرفته باشدوبعدازآن برای پیش دانشگاهی تاکنون ثبت نام نکرده باشدآیامی تواندبرای نیمسال دوم ۹۷/۹۸درمدارس بزرگسالان ثبت نام وادامه تحصیل نماید؟ازنظروقفه تحصیلی
  باتشکر

 20. جعفرزاده

  با سلام و احترام و تشکر ویژه از زحمات جنابعالی بخاطر توسعه آموزش سیستم های دانش آموزی
  من نرم افزار متوسطه schlsal تحت داس به شدت نیاز دارم لطفا راهنمایی بفرمایید
  سپاسگزارم

  • با سلام
   مشخصات مدرسه و کد پرسنلی را به rahnamod.ir@gmail.com ارسال نمایید. برنامه را دانلود نمایید و سیستم را به اینترنت متصل نموده,در صورت تایید برنامه برای یک روز قابل استفاده است.

 21. با سلام
  بنده مدیر آموزگار در مدرسه ای هستم که کلا ۱۲ دانش آموز دارد و هیچ معلم دیگری نیز ندارم الان می خواستم در سناد نمرات را وارد نمایم در قسمت معرفی کاربران نمی توانم خودم را بعنوان دبیر معرفی نمایم.
  بی زحمت مرا راهنمایی نمایید.

 22. دانش آموزانی که در ایام تابستان بعد از اعلام نتایج انتقالی گرفتند و به مدرسه دیگری رفتند و ثبت نام شدند صدور گواهی اشتغال به تحصیل بر عهده مدرسه مبدا است یا مقصد

  • با سلام
   دانش آموز در دوره تابستان نمی تواند برای همان سال و همان پایه منتقل شود. و فقط مهمان می شود.در اینصورت گواهی اشتغال به تحصیل با مدرسه اصلی است.

 23. سلام

  دانش آموزی که سنوات گذشته در مدرسه فارغ التحصیل شده (مثلا خرداد ۹۸)و الان درخواست گواهی مبنی در تحصیل البته در همان سال مشخص برای ارائه به شرکتی – که پدرش در آن شاغل است – جهت برخورداری از مزایا را میکند میتوان برایش گواهی اشتغال صادر کرد که تا قبل از ۳۱تیر۹۸ در این مدرسه مشغول به تحصیل بوده است؟

  • با سلام
   صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای سنوات و دوره های گذشته به عنوان یک مدرک منقضی شده و غیرقابل کاربرد است. صدور کارنامه سالیانه و خلاصه سابقه برای سال و دوره ای که دانش اموز درس حضوری داشته و نمره مستمر ثبت شده است می تواند اشتغال به تحصیل دانش اموز را اثبات نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *