آزمون آنلاین معاونان اجرایی

” آنکه خودش را تعلیم و تربیت می کند , بیشتر شایسه احترام است تا کسی که مردم را تعلیم و تربیت می کند” امام علی (ع)rahnamod_test

   خود را بیازمایید…

   برای شرکت در آزمون وارد کردن مشخصات الزامی نیست.

   تعداد سوالات: ۱۵
زمان آزمون: ۱۰ دقیقه

You must specify a text.
You must specify an email address.
You must specify a number.