ابزارک ویندوز رهنمود: تقویم رومیزی|محاسبه سن|بررسی کد ملی و … »

مشاهده آخرين تغييرات در نگارش برنامه هاي دانش آموزي در سايت و يا وبلاگ »

نرم افزار نصب برنامه متوسطه و پيش دانشگاهي تحت داس »

نصب نگارش 11.35 متوسطه و 9.11 پيش دانشگاهي برنامه هاي تحت داس »

تهيه نسخه پشتيبان از داده ها موجب ميشود كه اطلاعات هيچگاه از دست نرود و اگر مشكلي براي كامپيوترپيش آيد، خيالتان راحت است كه نسخه اي از اطلاعات شما در محل امن ديگري وجود دارد و پس از تعميركامپيوتر، ميتوانيد آن را بازيابي كنيد. »

فقط با نگارش جديد! اطلاعات مدرسه در سيستم منطقه قابل دريافت است »

ترتیب اوراق دفتر امتحانات و ریز نمرات دبیران »

راهبردهای مدیریت آموزشگاهی آقای عسکریانی »

 

آيين نامه , دستورالعمل و اطلاعيه

آخرین تغییرات موجود در نگارش ۷٫۷٫۱ توصیفی (۹۳/۰۹/۱۲)

نگارش ۷٫۷٫۱ توصیفی ابتدایی با تغییر زیر قابل دریافت می باشد:

  • اضافه شدن قسمت گرفتن اطلاعات و مشخصات آموزشگاهها از پایگاه متمرکز واحد سازمانی در بخش تسهیلات تبدیل سوابق

نکته :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید.

دانلود نگارش جدید برنامه توصیفی ابتدایی لینک ۱ 

دانلود نگارش جدید برنامه توصیفی ابتدایی لینک ۲

دانلود نگارش جدید برنامه توصیفی ابتدایی لینک ۳

آخرین تغییرات موجود در نگارش ۴٫۷ پیش دانشگاهی (۹۳/۰۹/۱۰)

نگارش ۴٫۷ پیش دانشگاهی (۹۳/۰۹/۱۰) با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد:

  • برخی اشکالات گزارش شده در بخش ورود نمرات..کارنامه و نقل و انتقالات .
  • آخرین تغییرات در جداول دروس و مدارس…

نکته  :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید.

دانلود نگارش جدید برنامه پیش دانشگاهی متوسطه لینک ۱

دانلود نگارش جدید برنامه پیش دانشگاهی متوسطه لینک ۲

دانلود نگارش جدید برنامه پیش دانشگاهی متوسطه لینک ۳

آخرین تغییرات موجود در نگارش ۱۲٫۴دانا متوسطه (۹۳/۰۹/۱۰)

نگارش ۱۲٫۴دانا متوسطه (۹۳/۰۹/۱۰) با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد:

  • برخی اشکالات گزارش شده در بخش ورود نمرات..کارنامه و نقل و انتقالات .
  • آخرین تغییرات در جداول دروس و مدارس…

نکته  :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید.

دانلود نگارش جدید برنامه دانا متوسطه لینک ۱

دانلود نگارش جدید برنامه دانا متوسطه لینک ۲

دانلود نگارش جدید برنامه دانا متوسطه لینک ۳