هلپر دانا هلپر راهنمايي هلپرتوصيفي دانلود نگارش جدید برنامه دانا دانلود نگارش جدید برنامه راهنمایی(متوسطه اول )border= Download Adobe Air
خانه / برنامه راهنمايي (متوسطه اول) (صفحه 10)

برنامه راهنمايي (متوسطه اول)

نکاتي در خصوص برنامه راهنمايي و نگارش هاي آن

نگارش۱۰٫۱۰ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه)۱۲/ ۰۴/ ۱۳۹۶

نگارش۱۰٫۱۰ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه)۱۲/ ۰۴/ ۱۳۹۶ با تغییرات زیر  آماده دریافت می باشد:   در پی درخواست مناطق و استانها اعمال تبصره ماده ۱۴ برای قبل از سال ۹۵ به روال سابق بازگشت نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ...

ادامه نوشته »

نگارش۱۰٫۹ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه)۱۰/ ۰۴/ ۱۳۹۶

نگارش۱۰٫۹ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه)۱۰/ ۰۴/ ۱۳۹۶ با تغییرات زیر  آماده دریافت می باشد:   در پی نامه کتبی دفتر فن آوری اطلاعات در زمینه رعایت آیین نامه آموزشی دوره متوسطه اول از آنجاکه این آیین نامه اصرار دارد تا اعمال تبصره در خرداد ماه فقط با رضایت ولی دانش ...

ادامه نوشته »

نگارش۱۰٫۸ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه)۲۹/ ۰۳/ ۱۳۹۶

نگارش۱۰٫۸ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه)۲۹/ ۰۳/ ۱۳۹۶  آماده دریافت می باشد. نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید. دانلود نگارش جدید برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه) لینک۱

ادامه نوشته »