خانه / برنامه توصيفي (صفحه 10)

برنامه توصيفي

نکاتي در خصوص برنامه توصيفي و نگارش هاي آن

آخرین تغییرات موجود در نگارش۱۱٫۳ توصیفی ابتدایی (۹۶/۱۰/۰۳)

نگارش۱۱٫۳ توصیفی ابتدایی (۹۶/۱۰/۰۳) با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد: رفع مشکلات گزارش شده نکته :  بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید. دانلود نگارش جدید برنامه توصیفی ابتدایی لینک

ادامه نوشته »

آخرین تغییرات موجود در نگارش۱۱٫۱ توصیفی ابتدایی (۹۶/۰۸/۹)

نگارش۱۱٫۱ توصیفی ابتدایی (۹۶/۰۸/۹) با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد:   رفع مشکلات گزارش شده با توجه به تغییرات در سرویس سناد عملیات دریافت از سناد برای سال تحصیلی جاری فعال شده است. نکته :  بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید ...

ادامه نوشته »

آخرین تغییرات موجود در نگارش۱۱ توصیفی ابتدایی (۹۶/۰۷/۱۰)

نگارش۱۱ توصیفی ابتدایی (۹۶/۰۷/۱۰)  با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد:   تغییر در گزارش انسداد دفتر نتایج ارزشیابی واقع در بخش مدارک تحصیلی رفع موارد گزارش شده نکته :  بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز ...

ادامه نوشته »