آخرین تغییرات موجود در نگارش ۵٫۵ دانا پیش دانشگاهی(۹۳/۱۲/۱۹)

نگارش ۵٫۵ برنامه دانا پیش دانشگاهی به تاریخ ۹۳/۱۲/۱۹ با تغیرات زیر قابل دریافت می باشد: آخرین جداول آموزشگا ه ها و دروس تغییرات منطقه ای و استانی ۱- بند مربوط به دریافت اسناد اصلاحیه بازگشت داده

ادامه نوشته »

نگارش ۷٫۱ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه) ۱۲/ ۱۲ / ۱۳۹۳

نگارش ۷٫۱ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه) ۱۲/ ۱۲ / ۱۳۹۳ آماده دریافت می باشد: در این نگارش اصلاحاتی بصورت زیر در سیستم صورت گرفته است : الف – در بخش اصلاح سوابق دانش آموزان مشکلی وجود داشت که

ادامه نوشته »