نگارش ۲۹٫۸ دانا متوسطه دوره دوم (۱۴۰۱۰۶۲۷)

نگارش ۲۹٫۸ دانا متوسطه دوره دوم (۱۴۰۱۰۶۲۷)  با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد. نگارش دوره ای  نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزرسانی محتوای دروس از منابع داخلی سیستم دانا دربخش دوم سیستم را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری ویکبار بعداز بروزآوری از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید دانلود نگارش ...

ادامه نوشته »

نگارش ۲۹٫۴ دانا متوسطه دوره دوم (۱۴۰۱۰۲۱۹)

نگارش ۲۹٫۴ دانا متوسطه دوره دوم (۱۴۰۱۰۲۱۹) با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد. نگارش دوره ای و آخرین تغییرات در دریافت از سامانه سیدا نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزرسانی محتوای دروس از منابع داخلی سیستم دانا دربخش دوم سیستم را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری ویکبار ...

ادامه نوشته »

نگارش ۱۲٫۴ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه) ۱۴۰۱۰۲۱۱

نگارش ۱۲٫۴ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه) ۱۴۰۱۰۲۱۱   آماده دریافت می باشد. نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید. دانلود نگارش جدید برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه) لینک۱

ادامه نوشته »