آخرین تغییرات موجود در نگارش ۲۰٫۵ دانا متوسطه (۹۶۰۸۰۸)

نگارش ۲۰٫۵ دانا متوسطه (۹۶۰۸۰۸) با تغییرات زیر  قابل دریافت می باشد. رفع مشکلات گزارش شده با توجه به تغییرات در سرویس سناد عملیات دریافت از سناد برای سال تحصیلی جاری فعال شده است. نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید ...

ادامه نوشته »

آخرین تغییرات موجود در نگارش۱۱ توصیفی ابتدایی (۹۶/۰۷/۱۰)

نگارش۱۱ توصیفی ابتدایی (۹۶/۰۷/۱۰)  با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد:   تغییر در گزارش انسداد دفتر نتایج ارزشیابی واقع در بخش مدارک تحصیلی رفع موارد گزارش شده نکته :  بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز ...

ادامه نوشته »

آخرین تغییرات موجود در نگارش۱۰٫۹ توصیفی ابتدایی (۹۶/۰۷/۲)

نگارش۱۰٫۹ توصیفی ابتدایی (۹۶/۰۷/۲)  با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد: رفع موارد گزارش شده رفع مشکل دریافت اصلاعات و مشخصات اموزشگاهها از پایگاه متمرکز واحد سازمانی در بخش تسهیلات امکان شروع سال ۹۶ نکته :  بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید ...

ادامه نوشته »