خانه / بایگانی برچسب: نصب نگارش جديد (صفحه 20)

بایگانی برچسب: نصب نگارش جديد

آخرین تغییرات موجود در نگارش۱۰٫۹ توصیفی ابتدایی (۹۶/۰۷/۲)

نگارش۱۰٫۹ توصیفی ابتدایی (۹۶/۰۷/۲)  با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد: رفع موارد گزارش شده رفع مشکل دریافت اصلاعات و مشخصات اموزشگاهها از پایگاه متمرکز واحد سازمانی در بخش تسهیلات امکان شروع سال ۹۶ نکته :  بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید ...

ادامه نوشته »

آخرین تغییرات موجود در نگارش ۲۰٫۳ دانا متوسطه (۹۶۰۷۰۴)

نگارش ۲۰٫۳ دانا متوسطه (۹۶۰۷۰۴)  با تغییرات زیر  قابل دریافت می باشد. رفع مشکلات گزارش شده امکان شروع دوره ۹۶ آخرین تغییرات در کارنامه کلی نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از ...

ادامه نوشته »

آخرین تغییرات موجود در نگارش ۲۰٫۱ دانا متوسطه (۹۶۰۶۱۵)

نگارش ۲۰٫۱ دانا متوسطه (۹۶۰۶۱۵) با تغییرات زیر  قابل دریافت می باشد. رفع مشکلات گزارش شده اضافه شدن فرم ثبت نام پایه دهم در بخش سازماندهی و ثبت نام نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار ...

ادامه نوشته »