خانه / آيين نامه , دستورالعمل و اطلاعيه / ترتیب اوراق دفتر امتحانات و ریز نمرات دبیران

ترتیب اوراق دفتر امتحانات و ریز نمرات دبیران

چاپ و صحافی دفتر امتحاناتقبل از بستن سال و دوره سیستم دانش آموزی جهت چاپ و صحافی دفتر امتحانات و دفتر ریزنمرات دبیران در هر کدام از مقاطع تحصیلی به ترتیب زیر عمل نمایید:

الف )دفتر امتحانات:

ابتدا فایل مجموعه فرم ها را دانلود کرده و در صورت نیاز نمونه فرم مربوط را جهت استفاده در دفتر کامل کنید.

توجه: دفتر امتحانات حاوی اطلاعات مربوط به ترک تحصیل کنندگان , منتقلین و وقفه تحصیلی بوده و می بایست آمار آن برابر دفتر آمار باشد.

دانلود مجموعه فرم ها | نوع فایل دانلود: rar  | نوع فایل های فشرده شده: pdf  و doc  | حجم : حدود ۳۰۰ کیلو بایت _ لینک ۱

دانلود مجموعه فرم ها | نوع فایل دانلود: rar  | نوع فایل های فشرده شده: pdf  و doc  | حجم : حدود ۳۰۰ کیلو بایت _ لینک ۲

مقطع ابتدایی:

ا) نمون برگ روکش دفاتر امتحانات:

نمون فرم روکش را از داخل مجموعه فرم ها باز کرده و پس از ویرایش مشخصات مربوط به آموزشگاه  آن را چاپ نمایید.

۲) فهرست دانش آموزان:

برای تهیه فهرست دانش آموزان می توانید مطابق تصویر زیر عمل نمایید.

org

۳) نمون برگ روکش پایه ها:

نمون فرم روکش پایه را از داخل مجموعه فرم ها باز کرده و پس از ویرایش مشخصات مربوط به پایه  آن را چاپ نمایید.

۴) گزارش دفتر امتحانات:

از برنامه توصیفی منوی مدارک تحصیلی گزینه دفتر نتایج تحصیلی

توجه: * اسامی دانش آموزان به ترتیب حروف الفبا و رعایت پایه و کلاس بوده و در هرصفحه مشخصات و اطلاعات دو دانش آموز ثبت باشد. * شماره ردیف رعایت شود. * تمام اوراق باید سیستمی باشد.

۵) برگ انسداد (آمار اجمالی ) مربوط به هر پایه:

ضمیمه فایل pdf  اطلاعیه دفتر امتحانات ابتدایی بوده پس از تکمیل آن را تایید نمایید.

 

 •   مورد (۳) و (۴) و (۵)تکرار برای سایر پایه ها

۶) گزارش انسداد کلی:

از برنامه توصیفی منوی مدارک تحصیلی گزینه گزارش انسداد دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی تربیتی گرفته شود.

یادآوری: آمار دانش آموز با وضعیت نا تمام صفر باشد

۷) فرم پایانی انسداد دفتر امتحانات

ضمیمه فایل pdf  اطلاعیه دفتر امتحانات ابتدایی بوده پس از تکمیل آن را تایید نمایید.

۸) شماره گذاری:

تمام اوراق دفتر بجز روکش با شماره زن جوهر مشکی  شماره گذاری شود. تعداد اوراق دفتر نباید از ۲۰۰ برگ تجاوز کند.

مقطع راهنمایی:

ا) نمون برگ روکش دفاتر امتحانات:

نمون فرم روکش را از داخل مجموعه فرم ها باز کرده و پس از ویرایش مشخصات مربوط به آموزشگاه  آن را چاپ نمایید.

۲) فهرست دانش آموزان:

برای تهیه فهرست دانش آموزان می توانید مطابق تصویر زیر عمل نمایید.

www.rahnamod.ir

۳) نمون برگ روکش پایه ها:

نمون فرم روکش پایه را از داخل مجموعه فرم ها باز کرده و پس از ویرایش مشخصات مربوط به پایه  آن را چاپ نمایید.

۴) گزارش دفتر امتحانات:

از برنامه راهنمایی منوی مدارک تحصیلی گزینه چاپ کارنامه تحصیلی سالیانه با ضریب دو, نوع کارنامه ” چاپ دفتر امتحانات ” انتخاب شود.

توجه: * اسامی دانش آموزان به ترتیب حروف الفبا و رعایت پایه و کلاس بوده و در هرصفحه مشخصات و اطلاعات دو دانش آموز ثبت باشد. * شماره ردیف رعایت شود. * تمام اوراق باید سیستمی باشد.

۵) برگ انسداد مربوط به هر پایه:

از برنامه راهنمایی منوی مدارک تحصیلی گزینه چاپ فرم انسداد دفتر امتحانات

 

 •   مورد (۳) و (۴) و (۵)تکرار برای سایر پایه ها

۵) فرم پایانی انسداد دفتر امتحانات:

ضمیمه فایل pdf  اطلاعیه دفتر امتحانات راهنمایی  بوده پس از تکمیل آن را تایید نمایید.

۶) شماره گذاری:

تمام اوراق دفتر بجز روکش با شماره زن جوهر مشکی  شماره گذاری شود. تعداد اوراق دفتر نباید از ۲۰۰ برگ تجاوز کند.

مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی:

ا) نمون برگ روکش دفاتر امتحانات:

از برنامه دانا متوسطه و پیش دانشگاهی از منوی صدور و چاپ کارنامه , گزینه چاپ روکش , فهرست و فرم انسداد دفتر امتحانات

۲) فهرست دانش آموزان مندرج در دفتر امتحانات:

در برنامه دانا متوسطه و پیش دانشگاهی از منوی صدور و چاپ کارنامه , گزینه چاپ روکش , فهرست و فرم انسداد دفتر امتحانات,  این فرم با انتخاب گزینه مورد نظر مختص هر پایه  قابل تهیه می باشد.

۳) نمون برگ روکش پایه و رشته:

نمون فرم روکش پایه و رشته را از داخل مجموعه فرم ها باز کرده و پس از ویرایش مشخصات مربوط آن را چاپ نمایید.

۴) گزارش دفتر امتحانات:

از برنامه دانا منوی صدور وچاپ مدارک تحصیلی گزینه چاپ دفتر امتحانات به تفکیک پایه

توجه: * اسامی دانش آموزان به ترتیب حروف الفبا و رعایت پایه و کلاس و دوره بوده و در هرصفحه مشخصات و اطلاعات دو دانش آموز ثبت باشد. * شماره ردیف رعایت شود. * تمام اوراق باید سیستمی باشد.

۵) فرم آمار اجمالی مربوط به نتایج امتحانات به تفکیک دروس درپایه مربوطه:

فایل ”  آمار اجمالی نتایج امتحانات متوسطه فرم(۲۲۴) طرح جدید ”  را از داخل مجموعه فرم ها باز کرده و پس از ویرایش  آن مختص هر پایه چاپ نمایید.

 

 •   از مورد (۳) و (۴) و (۵) تکرار برای سایر پایه ها

۶) گزارش آمار نتایج قبولی دروس در دفتر امتحانات:

در برنامه دانا متوسطه  از منوی صدور و چاپ کارنامه ,گزینه  گزارش آمار نتایج قبولی دروس در دفتر امتحانات این فرم قابل تهیه می باشد. [ فرم(۲۲۴) کلی ]

در برنامه دانا پیش دانشگاهی از منوی گزارشات پایان دوره گزینه گزارش درصد قبولی و میانگین نمرات درسها , می توان گزارش آمار نتایج را دریافت نمود.

۷)فرم پایانی انسداد دفتر امتحانات:

در برنامه دانا متوسطه و پیش دانشگاهی از منوی صدور و چاپ کارنامه , گزینه چاپ روکش , فهرست و فرم انسداد دفتر امتحانات,  این فرم قابل تهیه می باشد.

 

ب) دفتر فارغ التحصیلان متوسطه و پیش دانشگاهی: 

نحوه تهیه و چیدمان دفتر فارغ التحصیلان به شرح زیر می باشد:
۱_ روکش
۲_ نمونه برگ ۲۹۱ یا لیست فارغ التحصیلان تایید شده توسط معاون و مدیر مدرسه , مسئول سیستم منطقه , مسئول سنجش و رئیس اداره

۳_ فرم دفتر فارغ التحصیلی برای هر دانش آموز با رعایت دوره تحصیلی و براساس لیست ۲۹۱

۴_ نمونه برگ گزارش اجمالی و فرم انسداد نمونه برگ شماره ۴ ( داخل مجموعه فرم ها )

توجه: تمام اوراق دفتر بجز روکش شماره گذاری می شود و مسئولین ذیربط مهر و امضائ می نمایند.

پ) دفتر آمار: 

نحوه تهیه و چیدمان دفتر آمار به شرح زیر می باشد:
۱_ روکش  ( داخل مجموعه فرم ها )
۲_ نمونه برگ اطلاعات تاییدیه آمار (تهیه شده از سامانه سناد )

۳_ فهرست دانش آموزان براساس رعایت حروف الفبا پایه و رشته ( اوراق دفتر تهیه شده از سامانه سناد )

۴_ نمونه برگ گزارش اجمالی و فرم انسداد آمار( داخل مجموعه فرم ها )

توجه: دفتر پس از کنترل اطلاعات و مشخصات دانش آموزان توسط معاون اجرایی و مدیر واحد آموزشی مهر و امضائ شود. دفتر حداکثر یک ماه پس از گذشت سال تحصیلی می بایست توسط نماینده انسداد بررسی و پلمپ شود.برای دوره ضمن سال , تابستان و دی ماه در مدارس روزانه و مدارس بزرگسال برای هر نیسمال تحصیلی یک دفتر آمار باید تهیه شود.

ت) دفتر ریزنمرات دبیران: 

نحوه تهیه و چیدمان دفتر ریزنمرات دبیران به شرح زیر می باشد:

۱_ لیست دست نویس نوبت اول

۲_ لیست دست نویس نوبت دوم ( نمرات نوبت اول سیستمی درج شده باشد)

۳_ لیست سیستمی نوبت دوم (نمرات نوبت اول و دوم سیستمی درج شده باشد.)

۴_ لیست دست نویس تابستان

۵_ لیست سیستمی تابستان

توجه: لیست های ریز نمره باید بدون خدشه و قلم خوردگی و لاک گرفتگی تهیه شده و  با ذکر تاریخ توسط دبیر , معاون اجرایی و مهر و امضائ مدیر آموزشگاه تایید شود.تعداد اوراق دفتر از ۲۰۰ برگ تجاوز ننماید.

دفتر ریزنمرات در پایان سال تحصیلی بصورت سالانه صحافی شده و نگهداری می گردد.

نمون برگ ۲۵۷ نتایج امتحانات نهایی در پایان دفتر ریزنمرات هرسال صحافی شود.

درباره ی مديريت

همچنین ببینید

۵۳ دیدگاه

 1. سلام فایل اینجا قابل دانلود نیست

  • با سلام
   لینک دانلود اصلاح شد.
   ممنون به خاطرنکته ای که اشاره فرمودین

   • رضا قاسمی

    فایل نصبی سیستم دانا می خوام نرم افزار اجرا نمیشه می خوام رو یه سیستم دیگه نصب کنم

    • با سلام خدمت آقای قاسمی عزیز
     عذر خواهم. فایل مربوط محدود شده به استفاده در سطح منطقه است و مدارس باید برای نصب برنامه با مسئول سیستم منطقه در ارتباط باشند.
     البته رویه استفاده از نرم افزار متفاوت است ولی بطورکلی انتشار آن از طریق اینترنت و در اختیارقرار گرفتن عموم ممنوع است.
     اگر در اجرای برنامه خطایی وجود دارد بفرمایید شاید با کمک هم بتوانیم آن خطا را برطرف نماییم.
     ارسال فایل برنامه فقط در صورت احراز هویت افراد مقدور خواهد بود.
     مجدداز شماو سایر کاربران عذرخواهی می کنم.

 2. سلام
  مدیر گرامی و همکاران گرامیتان خسته نباشید
  قسمت دانلود های هلپر مقاطع مختلف مدارس غیر فعال است. لطفا رفع مشکل بفرمایید. اینجانب برای پذیرش کدهای جدید مدرسه راهنمایی نیاز به هلپر داشتم که متاسفانه این هلپر قابل دانلود نبود.
  ممنون از شما

 3. با سلام
  میخواستم بدونم که برای پایه ابتدایی در نهایت این دفتر چگونه باید تنظیم بشه ؟ مثلا اگه چند تا کلاس از یک پایه وجود داره ، همه را باید باهم به ترتیب حروف الفبا کنیم یا به تفکیک کلاس این کار را انجام دهیم ؟
  و هم چنین ترتیب قرار گرفتن کارنامه ها چگونه است ؟
  ایا برای هر فرد باید تمام کارنامه ها پشت سر هم قرار بگیرد یا یک نوع کارنامه را برای تمام دانش اموزان قرار میدهیم و سپس نوع دوم را به ترتیب برای همه میچینیم ؟

  • با سلام
   ابتدا یک روکش برای دفتر ریزنمرات ( فرم های الف ) تنظیم و چاپ می کنیم. سپس یک روکش برای پایه اول تنظیم و چاپ می کنیم .فرم های الف (اصلی نه کپی) پایه اول مثلا کلاس الف را پس از تایید و امضائ آماده کرده و براساس نام خانوادگی دانش آموز مرتب می کنیم.مثلا دانش آموز احمدی: فرم الف نوبت اول بعد فرم الف نوبت دوم و همینطور فرم الف تابستان ( اگر تابستانی بود) سپس دانش آموز بعدی و … بعد برای کلاس ب به همین ترتیب و … پایه اول که تمام شد یک روکش برای پایه دوم تایپ و پرینت گرفته و برای پایه دوم هم فرم های الف را به همین ترتیب قرار می دهیم.
   برای دفتر امتحانات هم روکش های لازم را تنظیم و چاپ کرده و فرم ب را بر اساس پایه و کلاس و نام خانوادگی مرتب و چاپ کرده ومانند دفتر ریز نمرات صحافی می کنیم.فرم انسداد وتحویل و تحول هم در پایان دفترامتحانات قرار گیرد.
   موفق باشید.

 4. میخواستم بدونم که برای پایه ابتدایی در نهایت این دفتر چگونه باید تنظیم بشه ؟ مثلا اگه چند تا کلاس از یک پایه وجود داره ، همه را باید باهم به ترتیب حروف الفبا کنیم یا به تفکیک کلاس این کار را انجام دهیم ؟
  و هم چنین ترتیب قرار گرفتن کارنامه ها چگونه است ؟
  ایا برای هر فرد باید تمام کارنامه ها پشت سر هم قرار بگیرد یا یک نوع کارنامه را برای تمام دانش اموزان قرار میدهیم و سپس نوع دوم را به ترتیب برای همه میچینیم ؟

 5. باسلام
  لطف می کنید بفرمائید چگونه باید مشکل سیتم راهنمایی را حل کنم لیست دبیر پایه نهم را نمی دهد دفتر آمار هم نمی دهد
  بروزآوری پایگاه انجام دادم ولی مشکل حل نشد در هنگام ارسال اطلاعات نیز از همه ثبت نامی ها اشکال می گیرد.
  با تشکر

 6. سلام در متوسطه دوم برای دانش اموزان اتباع با کد۹۴۰ هدایت تحصیلی گرفته نمیشه ..در قسمت مشخصات دانش آموزی ..نمره های توصیه نامه راهنمایی هم وارد نمیشه …لطفا راهنمایی کنید ….این اتباع برای تعیین پایه ثبت نام شدن

  • باسلام
   یکی دیگه از همکاران گفتند برای اتباع خطای سری وسریال شناسنامه میده. ممکنه مشکل نگارش باشه.در صورت امکان ذحیره برنامه رافشرده و به rahnamod.ir ارسال نمایید.

 7. دبیرستان بزرگساله

 8. با سلام . این فایل هایی که گذاشتین فقط ترتیب اوراق دفتر امتحانات می باشد . اگه میشه ترتیب اوراق ریزنمرات دبیران متوسطه دوم را هم بزارید . باتشکر

  • با سلام
   مطابق اطلاعیه موجود در فایل های پیوست همانند مقاطع ابتدایی و متوسطه اول , برای متوسطه دوم نیز دفتر ریزنمره تهیه می شود. با توجه به مطلب بند ۱۳ صفحه ۳۴۹ کتاب راهبردهای مدیریت آموزشگاهی تالیف آقای عسکریانی , بهتر است برای هر کلاس ترتیب اوراق ریزنمره براساس شماره درس باشد.
   موفق باشید.

 9. مرضیه مختاری

  با سلام و احترام چنانچه دانش اموزی قبل از امتحانات نوبت اول ترک تحصیل نماید چه اقدامی باید در سیستم دانا و دفتر ریز نمرات و امتحانات انجام دهیم

 10. با سلام و احترام چنانچه دانش اموزی قبل از امتحانات نوبت اول ترک تحصیل نماید چه اقدامی باید در سیستم دانا و دفتر ریز نمرات و امتحانات انجام دهیم

  • با سلام و عرض خسته نباشید.
   وضعیت دانش آموز را به ترک تحصیل تغییر دهید. در منوی نقل و انتقال اطلاعات گزینه اصلاح اتوماتیک وضعیت تحصیلی … را احرا کرده تا ترک تحصیل اعمال شود. دقتر امتحانات و ریزنمرات را جاپ کنید.
   اگر این دانش آموز سال دیگر تصمیم به ادامه تحصیل داشت باید سوابق این سال با مجوز اداره حذف شود تا بتواند تکرار پایه نماید.
   موفق باشید.

 11. مرضیه مختاری

  باسلام و عرض ادب
  اگر دانش اموزی قبل از امتحانات نوبت اول(پایه پیش دانشگاهی) ترک تحصیل و در امتحانات شرکت نکند در لیست ریز نمرات و در سیستم دانا چه اقدامی باید انجام داد
  در ضمن اگرسال اینده پشیمان و خواست ادامه تحصیل دهدایا درمدارس عادی میتواند یا باید در مدارس بزرگسالان درس بخواند
  قبلا از راهنماییتان ممنون

  • با سلام.
   وضعیت این دانش آموز را ترک تحصیل کرده و به هیچ عنوان حذف انتخاب واحد و ثبت نام ننمایید. حتما کارنامه دانش آموز در دفتر امتحانات باشد.
   برای ثبت نام در سال آینده از مقطع اموزش متوسطه سوال نمایید.
   موفق باشید.

 12. مرضیه مختاری

  با تشکر از شما
  ی سوال دگه:اگردانش اموز یک هفته قبل از امتحانات نوبت اول انتقالی گرفت
  در دفتر امتحانات و ریز نمرات و کلا در سیستم دانا چه اقدامی باید انجام داد
  ممنون

 13. باسلام
  باتوجه به جدیدالتاسیس بودن آموزشگاه بنده(از آغاز سال تحصیلی ۹۴-۹۵)سیستم کماکان در برنامه هلپر مدرسه را ناشناخته اعلام میکند؟
  راهکار ارائه بفرمایید

  • با سلام.
   ایراد ندارد . با ارائه نگارش های جدید در آینده برای برنامه هلپر این مشکل برطرف می گردد.
   موفق باشید.

 14. سلام و عرض ادب
  ایا مجوز های رو باید درکدوم دفاترامار ریز نمرات و فارغ التحصیلی و امتحانات و … ثبت نماییم
  خواهشا کامل نوع مجوزو در کدوم دفاتر ثبت کنیم کامل توضیح دهیم
  مثلا مجوز سن تحصیلی ایا فقط در دفتر امار هست یا امتحانات هم باید نوشت
  یا راجع به غیبت موجه در کدوم دفاتر باید نوشت
  اگر غیبت موجه مربوط به امتحان نهایی باشد و گواهی به حوزه امتحانات فرستاده شده مدرسه هم باید جایی ثبت کند????

 15. سلام و عرض ادب
  مجوز های رو باید درکدوم دفاترامار ,ریز نمرات و فارغ التحصیلی و امتحانات و … ثبت نماییم
  خواهشا راجع به نوع مجوزو اینکه در کدوم دفاتر ثبت کنیم کامل توضیح دهید
  مثلا مجوز سن تحصیلی ایا فقط در دفتر امار هست یا امتحانات هم باید نوشت
  یا راجع به غیبت موجه در کدوم دفاتر باید نوشت
  اگر غیبت موجه مربوط به امتحان نهایی باشد و گواهی به حوزه امتحانات فرستاده شده مدرسه هم باید جایی ثبت کند

  • مجوز کمیسیون برای سن باید د دفتر آمار و پرونده دانش آموز ثبت و درج شود.
   گواهی غیبت موجه در امتحانات نهایی فقط به حوزه تصحیح ارسال می گردد.
   موفق باشید.

 16. با سلام و احترام
  رای کمیسیون خاص برای دانش اموزی که سنش از حد قانونی بیشتر است باید فقط در دفتر امار ثبت کرد یا در دفتر امتحانات هم بایدنوشت
  در ضمن برای دانش اموزان دبیرستانی به حداقل سن هم باید توجه کرد و اگر کمتر باشد باید بررسی کرد که دلیل ان چیست یا نیازی نیست

  • با سلام
   رای کمیسیون هم صغر سن و هم کبر سن فقط در دفتر آمار و در ستون ملاحظات ثبت و در پرونده دانش آموز بایگانی و در دفتر اندیکاتور نیز ثبت می گردد.

 17. با سلام و احترام
  اگر دانش اموزی در امتحانات نهایی غیبت موجه داشته باشد و از طرف حوزه امتحان نهایی گواهی موجه دریافت و غیبت او را موجه ثبت کرده باشند ایا مدرسه هم باید مدرک داشته باشد برای موجه بودنش اگر بله در در کدوم دفاتر باید ثبت کرد

 18. با سلام و خسته نباشید
  اگر دانش اموزی در امتحانات نهایی غیبت موجه داشته باشد و از طرف حوزه امتحان نهایی گواهی موجه دریافت و غیبت او را موجه ثبت کرده باشند ایا مدرسه هم باید مدرک داشته باشد برای موجه بودنش اگر بله در در کدوم دفاتر باید ثبت کرد

  • با سلام
   مدارک به حوزه تصحیح ارسال شده و در سیستم کد ۹۷ ثبت می شود. برای امتحانات نهایی مدرکی در پرونده بایگانی نشده ولی برای امتحانات داخلی مدارک بایگانی می شود و در دفاتر فقط نمرات درج می شود.
   موفق باشید.

 19. درویش وند

  سلام. خسته نباشید. لیست دانش آموزان در قسمت چاپ لیست به ترتیب الفبا نیست و دو بار خدمتتون پیام گذاشتم و فشرده برنامه توسط ایمیل برای شما ارسال گردید .اما جواب نگرفتم.

 20. سلام و عرض ادب
  ۱-اگر دانش اموزی بعد از امتحانات نوبت اول ترک تحصیل کند چه اقدامی باید انجام داد
  ۲-اگر از بعد امتحان نوبت اول در مدرسه حاضر نشه بعلت ازدواج کردن و تا امتحان نوبت دوم و خواسته باشد در امتحان شرکت کند امکانش هست
  اگرپاسخ بله باشد در سیستم دانا برای نمره مستمر چه اقدامی و در دفاتر چه اقدامی انجام داد

  • با سلام و عرض خسته نباشید.
   ۱_ اگر غیبت دانش آموز غیر موجه باشد در ریزنمرات دبیر غیبت درج شده و در سیستم نمره ۹۸ وارد می گردد و وضعیت دانش آموز ترک تحصیل می شود.
   ۲_ اگر غیبت دانش آموز موجه تشخیص داده شود به جای نمره مستمر ۹۷ درج شده و پس از امتحانات با نمره برگه جایگزین می شود.در برگ ریز نمره غیبت موجه ثبت می گردد
   موفق باشید.

 21. سلام و خسته نباشید
  یکی از شرایط تک ماده در خرداد نمره هفت میباشد ایا منظور نمره نهایی است یا سالانه؟
  بعبارتی اگر نمره نهایی کمتر از هفت و نمره سالانه هفت باشد میتوان تک ماده استفاده کرد؟

 22. سلام و عرض ادب
  دانش اموز بعد از یک ماه از سال تحصیلی تصمیم به انتقالی گرفته و کد انتقال زده شده و منتقل شده اما بنا به دلایلی منصرف و ترک تحصیل نموده و به دنبال پرونده نیامده لذا در سیستم وضعیت رو به دوباره به ترک تحصیل تغیر داده اما همچنان وقتی کارنامه و دفاتر رو میگیریم می نویسد ضمن سال رفته
  ایا مشکلی دارد یا نه و چگونه اصلاح کنیم

 23. با سلام و خسته نباشید
  من سوالی دارم درباره دفتر آمار پیش دبستان
  ما امسال آمادگی ۱ نداریم و فقط دانش آموز در آمادگی ۲ داریم
  میخوام بدونم برای دفتر آمار پیش دبستان، آیا باید صفحه مربوط به آمادگی ۱ (که تعداد دانش آموزان ۰ است) هم در دفتر گذاشته شود یا نیازی نیست؟
  ممنون

  • با سلام
   نیازی نیست ولی بهتر است برای دفتر آمار طبق دستورالعمل ارسالی از کارشناس آمار و فناوری اداره عمل کنید.

 24. سپیده واقف

  با سلام آیا قراردادن لیست نمرات ماتریسی در دفتر ریز نمرات ضروری هست؟ و نیز اینکه چرا در لیست ماتریسی نام دانش آموزان انتقالی که نمره ندارند درج نمی‌شود آیا این موضوع هنگام بستن دفتر ریز نمرات اشکال ایجاد می نماید؟

  • با سلام
   اگر لیست نمرات ماتریسی باشد بهتر است.
   اسم دانش اموزان انتقالی از لیست ریزنمرات و لیست ماتریسی توسط سیستم حذف می شود و اشکالی ندارد.

 25. خواهشمند است شرح وظایف کلی برای معاونین اجرایی مدار س مشخص نمائید .
  متاسفانه در اکثر مدارس سلیقه ای عمل میکنند.
  در مورد دفاتر ریز نمرات اشکالی نداره پایه ای صحافی کنیم؟ با تشکر

  • با سلام
   شرح وظایف در کارگزینی ادارات موجوده. هر چند که با سیاست جدید دست مدیران برای تقسیم کار بین معاونین اجرای باز گذاشته شده است.
   دفتر ریز نمره باید بر اساس درس صحافی شود.

 26. اثنی عشری

  سلام. با توجه به بخش نامه های جدید ، فرم ها عوض شده ؟!

 27. علی دباغیان نظامی

  درود فراوان.نکنه ی در خور اهمیت در این نوشتار پافشاری بر روی این نکته هست که باید تعداد دانش آموزان دفترآمار با تعداد دانش آموزان دفتر امتحانات تطبیق کند و برابر باشد. این چه نوع تطبیق و برابری است ؟
  فراموش کرده ایم که از ابتدای مهر هرسال تا انتهای شهریور سال آینده یک سال تحصیلی است ؟در چنین شرایطی جز در زمان مشخصی تا آغاز امتحانات پایانی (که ریز آن در آیین نامه آمده است ) امکان انتقال و جابجایی دانش آموز وجود ندارد.درغیر آن دانش آموز می تواند از حق خود برای انتقال و یا جابجایی بهره ببرد.سامانه ی سناد در نهایت سامانه ای یکپارچه و ملی است.ابن کلیت به هنگام دریافت اطلاعات در سیستم های نگارش مدارس تجزیه می شود و قابلیت محلی پیدا می کند.دانش آموز از اول تقویمی مهر سال الف تا پایان تقویمی شهریور سال ب باید در سامانه ی سناد یه صورت مستمر و دائم سابقه داشته باشد یعنی مشخص باشد در تمامیت سال تحصیلی این دانش آموز در کدام منطقه وکدام مدرسه حضور دارد.اگر چنین است پس بهتر است در هر شرایطی (مگر مواردی دوبردار و استثنا) از گزینه ی نقل و انتقال سنادی استفاده شود.یعنی درخواست مدرسه ی مقصد از راه ساز وکار سنادی و تایید مدرسه ی مبدا.از طرفی لازم است که سوابق انتقال در دفتر آمار ثبت شود.در نتیجه چگونه ممکن است دفتر آماری که همه ی سوابق جایجایی و انتقال را در طول سال و از جمله تابستان سال الف ثبت کرده از نظر شمار دانش آموز با دفتر آمار سال ب تطبیق کند؟
  پس جا برای یک نکته خالی است . آن هم این است که تطابق دفتر آمار از نظر تعداد و شمار دانش آموزان با دفتر امتحانات منوط به شرایطی است که تمامی سوابق انتقال از قبل در آن لحاظ شده یاشد.
  با این همه ناچاری در استفاده از گزینه ی آزادسازی تنها منحصر به زمانی شود که دانش آموزی قصد انتقال اجباری به منطقه و یا مدرسه ای دارد که آن مدرسه رشته ی مورد نظر را ندارد.

  • با سلام و عرض خسته نباشید.
   دفتر امار مدرسه باید ابتدای سال تحصیلی تهیه و پلمپ شود. هرگونه تغییر در وضعیت دانش آموز مانند وقفه , ترک تحصیل,انتقال رفته و آمده , تعیین پایه , جهش , تغییر رشته و … باید به صورت دستویس و با توضیحات لازم درج گردد. تا با دفتر امتحانات همخوانی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *