خانه / برنامه دانا (صفحه 20)

برنامه دانا

نکاتي در خصوص برنامه دانا و نگارش هاي آن

آخرین تغییرات در نگارش ۱۲٫۳ برنامه دانا پیش دانشگاهی (۹۶۰۹۰۵)

نگارش ۱۲٫۳ برنامه دانا پیش دانشگاهی (۹۶۰۹۰۵)    دریافت می باشد. نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید. دانلود نگارش جدید برنامه دانا پیش دانشگاهی لینک۱

ادامه نوشته »

آخرین تغییرات در نگارش ۱۲٫۲ برنامه دانا پیش دانشگاهی (۹۶/۰۸/۲۹)

نگارش ۱۲٫۲ برنامه دانا پیش دانشگاهی (۹۶/۰۸/۲۹)    با تغییرات زیر آماده  دریافت می باشد. رفع موارد گزارش شده نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید. دانلود نگارش جدید برنامه دانا ...

ادامه نوشته »

آخرین تغییرات موجود در نگارش ۲۰٫۸ دانا متوسطه(۹۶۰۸۲۹)

نگارش ۲۰٫۸ دانا متوسطه(۹۶۰۸۲۹)  با تغییرات زیر  قابل دریافت می باشد. رفع مشکلات گزارش شده آخرین تغییرات در جداول دروس نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید. ...

ادامه نوشته »