خانه / برنامه دانا (صفحه 30)

برنامه دانا

نکاتي در خصوص برنامه دانا و نگارش هاي آن

آخرین تغییرات موجود در نگارش ۱۸٫۹ دانا متوسطه (۹۶/۰۲/۱۸)

نگارش ۱۸٫۹ دانا متوسطه (۹۶/۰۲/۱۸)  با تغییرات زیر  قابل دریافت می باشد. در بخش مشخصات فردی دانش آموزان تب جدیدی به نمایش مشخصات اضافه شده است به نام معرفی نمرات بی اثر …در این بخش می توان یک درس در یک سال و دوره خاص را انتخاب کرد و با ...

ادامه نوشته »

آخرین تغییرات در نگارش ۱۰٫۵ برنامه دانا پیش دانشگاهی (۹۶/۰۲/۱۲)

نگارش ۱۰٫۵ برنامه دانا پیش دانشگاهی (۹۶/۰۲/۱۲)   با تغییرات زیر  آماده  دریافت می باشد: در مدارس بزرگسال اغلب اشکالات هنگام دریافت از سناد به صورت هشدار شده است و اجازه ادامه کار به کاربر داده میشود. نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را ...

ادامه نوشته »

آخرین تغییرات موجود در نگارش ۱۸٫۸ دانا متوسطه (۹۶/۰۲/۱۲)

نگارش ۱۸٫۸ دانا متوسطه (۹۶/۰۲/۱۲) با تغییرات زیر  قابل دریافت می باشد. در مدارس بزرگسال اغلب اشکالات هنگام دریافت از سناد به صورت هشدار شده است و اجازه ادامه کار به کاربر داده میشود. نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید ...

ادامه نوشته »