خانه / برنامه توصيفي (صفحه 17)

برنامه توصيفي

نکاتي در خصوص برنامه توصيفي و نگارش هاي آن

آخرین تغییرات موجود در نگارش ۹٫۳ توصیفی ابتدایی (۹۵/۰۳/۱۱)

نگارش ۹٫۳ توصیفی ابتدایی (۹۵/۰۳/۱۱) با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد: آخرین اصلاحات در کارنامه توصیفی نکته :  بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید. دانلود نگارش ...

ادامه نوشته »

آخرین تغییرات موجود در نگارش ۹٫۲ توصیفی ابتدایی (۹۵/۰۲/۲۹)

نگارش ۹٫۲ توصیفی ابتدایی (۹۵/۰۲/۲۹) با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد: آخرین تغییرات در کارنامه توصیفی نکته :  بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید. دانلود نگارش ...

ادامه نوشته »

آخرین تغییرات موجود در نگارش ۹٫۱ توصیفی ابتدایی (۹۴/۱۰/۲۰)

نگارش ۹٫۱ توصیفی ابتدایی (۹۴/۱۰/۲۰) با تغییرات زیر قابل دریافت می باشد: آخرین تغییرات در جدول سر فصل های پایه پنجم نکته :  بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره ...

ادامه نوشته »